Newsletter Signup

Wpisz swoje dane, aby otrzymywać newsletter Scubapro. Twój adres e-mail nie będzie udostępniany lub rozpowszechniany. Proszę zapoznać się z polityką prywatności Johnson Outdoors.


* Przeczytałem i zapoznałem się z polityką prywatności, a także polityką prywatności usług elektronicznych (oraz handlu) Johnson Outdoors Inc. Poprzez podanie wyżej wymienionych informacji świadomie wyrażam zgodę na to, że moje dane zostaną zebrane i przekazane do Johnson Outdoors Inc. i jej przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych.

Privacy Policy
eCommerce Privacy Policy

OSTRZEŻENIE: Podczas nurkowania należy stosować się do zasad oraz wykorzystywać umiejętności nabyte w agencji nurkowej posiadającej odpowiednie uprawnienia. Przed wzięciem udziału w jakichkolwiek czynnościach nurkowych, należy obowiązkowo zakończyć pomyślnie kurs nurkowania w zakresie wiedzy teoretycznej i technicznych aspektów sportu podwodnego. Niniejsza witryna internetowa nie zastępuje kursu nurkowania!