KomputeryStrona głównaKOMPUTERYKomputery

Nurkowania o profilu yo-yo, szybkie wynurzanie, zwiększony wysiłek oraz nurkowania powtórzeniowe w sposób drastyczny zwiększają powstawanie mikropęcherzyków i wpływają na zmianę parametrów dekompresji. Z tego powodu SCUBAPRO wprowadziło wyjątkowy adaptacyjny algorytm dekompresji ZH-L8 ADT MB oparty na modelu dekompresyjnym Bülmann’a ZH-L8. Algorytm rozpoznaje czynniki ryzyka i odpowiednio dostosowuje profil dekompresji, zwiększa bezpieczeństwo i optymalizuje czas nurkowania. Wszystkie komputery SCUBAPRO są dostosowane do Nitroksu od 21% do 100% i posiadają PDIS (deep stopy uzależnione od profilu nurkowego), tryb Apnoe do freedivingu oraz tryb głębokościomierza, ze wskaźnikiem stale aktualizowanej głębokości średniej, z możliwością resetu.

OSTRZEŻENIE: Podczas nurkowania należy stosować się do zasad oraz wykorzystywać umiejętności nabyte w agencji nurkowej posiadającej odpowiednie uprawnienia. Przed wzięciem udziału w jakichkolwiek czynnościach nurkowych, należy obowiązkowo zakończyć pomyślnie kurs nurkowania w zakresie wiedzy teoretycznej i technicznych aspektów sportu podwodnego. Niniejsza witryna internetowa nie zastępuje kursu nurkowania!